Äppeldalen i Östra Rud har tidigare fått projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med syftet att främja odling, konsumtion, kännedom om och spridning av lokalproducerade och giftfritt odlade äpplen. Projektet bidrog till att  levandegöra landsbygden genom att göra äppelodlingen till ett attraktivt utflyktsmål och en träffpunkt, samt genom att använda odlingen i utbildningssyfte. Dessutom startades genom projektet en genbank för såväl gamla som nya äppelsorter, och en anknytning till forskning inom pomologi etablerades. En samverkan inleddes med Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Hushållningssällskapet Värmland.