I Östra Rud, tre kilometer söder om Klässbol, har länge funnits en vision om en äppelodling. På senare tid har intresset för småskalighet och lokal produktion markant ökat, och tanken om att starta en äppelodling har gått från idé till handling. I Östra Rud finns också Gärdets Musteri som har producerat äppelmust av värmländska hemträdgårdsäpplen sedan 1996. I nära anslutning till musteriet har åkermark upplåtits för odlingen. Gärdet ligger i en dalgång med söderläge. Boende i närområdet och andra fruktintresserade erbjuds att delta som andels-ägare i äppelodlingen.


Föreningen Äppeldalen i Östra Rud bildades i augusti 2013 och antalet medlemmar är 109 st år 2019. Inom ett inhägnat område finns 200 odlingslotter. Bland dessa ett avsnitt där Gärdets Musteri har drygt 70 träd planterade på svagväxande grundstam. I den nedre delen av odlingen finns 60 träd, huvudskaligen värmländska sorter, som finansierats genom projektet Äpplet i Centrum.


Medlemsavgiften 2020 är oförändrad 100 kr/år och 50 kr/år för varje odlingslott. Stor kunskap om äpplen finns i föreningen där en av Sveriges främsta pomologer ordnar kurser i ympning och beskärning.


Vill du bli medlem? Kontakta oss med kontaktformuläret.