I Östra Rud, tre kilometer söder om Klässbol, har länge funnits en vision om en äppelodling. På senare tid har intresset för småskalighet och lokal produktion markant ökat, och tanken om att starta en äppelodling har gått från idé till handling. I Östra Rud finns också Gärdets Musteri som har producerat äppelmust av värmländska hemträdgårdsäpplen sedan 1996. I nära anslutning till musteriet har åkermark upplåtits för odlingen. Gärdet ligger i en dalgång med söderläge. Boende i närområdet och andra fruktintresserade erbjuds att delta som andels-ägare i äppelodlingen.


Föreningen Äppeldalen i Östra Rud bildades i augusti 2013 och har när detta skrivs, i början av 2017, ungefär 80 medlemmar. Inom ett inhägnat område har

ca 160 träd planterats. Medlemsavgiften är 100 kr/år och 50 kr/år för varje odlingslott. Stor kunskap om äpplen finns i föreningen där en av Sveriges främsta pomologer ordnar kurser i ympning och beskärning.


Vill du bli medlem? Kontakta oss med kontaktformuläret.